سفارش تبلیغ
صبا

ناجی

باسلام

مبارزه بانفس در این شعر راه رسیدن به منجی عالم امکان است:

گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم /گفتا که من هم ازتو ترک گناه خواهم

گفتم شبی به مهدی بردی دلم زدستم /من منتظر به راهت شب تاسحرنشستم

گفتاچه کاربهتر از انتظارجانان /من راه وصل خودرا بر روی تو نبستم

گفتاحجاب وصلم باشد هوی نفست /گرنفسی راشکستی دستم رسدبه دستم

گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی /شرمنده ی توبودم شرمنده توهستم

گفتا هزاربارت جرم وگناه دیدم /پرونده ی تودیدم چشمان خودببستم

گفتامباش نومید از خانه امیدم /من کی دل محب وشرمنده را شکستم

مهدی جان بیا...

 


نوشته شده در شنبه 88/9/21ساعت 3:37 صبح توسط چشم‏های گریان نظرات ( ) |Design By : P I C H A K . N E T